Info@iran09.com- تلگرام : @TananSupport

SMSدستورچیست؟

با کمک این امکان شما می توانید بدون اینترنت و از طریق پیام کوتاه(SMS)دخل و خرجتان را ثبت کنید بعد از ارسال پیامک ،اطلاعات رسیده از شما در قسمت تراکنش های SMSدستور قرار می گیرد که در زمانی که شما به اینترنت دسترسی پیدا کردید باید آنها را تایید نمایید تا در لیست دخل و خرجتان قرار گیرد. یکی از کاربردهای SMSدستور در سفر می باشد

SMSدستور به زبان سادهدستورات SMSدستورجدول1:مختص کاربرانی که از اعتبار سنجی تلفن همراه در SMSدستور استفاده نمی کنند

*توجه توجه : مثال مطرح شده در اين ليست براي كاربر آزمايشي مي باشد و شما بايد نام كاربري و رمز دوم خود را قرار دهيد

نام كاربري كاربر آزمايشي 22 است و رمز دوم كاربر آزمايشي 123 مي باشد

شرح دستور مدل دستور مثال
دريافت اطلاعات حساب با اس ام اس 8*رمزدوم*نام كاربري 22*123*8
ثبت هزينه با اس ام اس توضيحات(اختياري),مبلغ,2*رمزدوم*نام كاربري

ثبت هزينه 2000 بابت بنزين براي كاربر آزمايشي

22*123*2,2000,Benzin

ثبت هزينه 5000 بابت ميوه و 2000 بابت شارژ براي كاربر آزمايشي

22*123*2,5000,Miveh#2,2000,Sharj

ثبت درآمد با اس ام اس توضيحات(اختياري),مبلغ,1*رمزدوم*نام كاربري

ثبت درآمد 80,000 بابت سود براي كاربر آزمايشي

22*123*1,80000,Sood

ثبت درآمد 80,000 بابت سود و 1,000,000 بابت جفوق براي كاربر آزمايشي

22*123*1,80000,Sood#1,1000000,Hoghogh

پرداخت اقساط وام با اس ام اس توضيحات(اختياري),مبلغ,3*رمزدوم*نام كاربري

ثبت مبلغ 175,000 بابت وام جعاله براي كاربر آزمايشي

22*123*3,175000,Jaaleh

دریافت نرخ روز طلا و ارز 4*رمزدوم*نام كاربري 22*123*4
دریافت ارزش دارایی شما در گروه طلا و ارز با نرخ روز مرجع 5*رمزدوم*نام كاربري 22*123*5

اعتبار سنجی تلفن همراه در SMSدستور

در صورتی که این گزینه را فعال کرده باشید (از طریق منوی کاربر/تنظیمات) نیازی به وارد کردن نام کاربری و رمز دوم ندارید ولی باید از همان شماره همراهی که برای خودتان فعال کرده اید دستور را برای سایت ایران09 ارسال نمایید.

جدول2:مختص کاربرانی که از اعتبار سنجی تلفن همراه در SMSدستور استفاده می کنند
شرح دستور مدل دستور مثال
دريافت اطلاعات حساب با اس ام اس 8 8
ثبت هزينه با اس ام اس توضيحات(اختياري),مبلغ,2

ثبت هزينه 2000 بابت بنزين براي كاربر آزمايشي

2,2000,Benzin

ثبت هزينه 5000 بابت ميوه و 2000 بابت شارژ براي كاربر آزمايشي

2,5000,Miveh#2,2000,Sharj

ثبت درآمد با اس ام اس توضيحات(اختياري),مبلغ,1

ثبت درآمد 80,000 بابت سود براي كاربر آزمايشي

1,80000,Sood

ثبت درآمد 80,000 بابت سود و 1,000,000 بابت جفوق براي كاربر آزمايشي

1,80000,Sood#1,1000000,Hoghogh

پرداخت اقساط وام با اس ام اس توضيحات(اختياري),مبلغ,3

ثبت مبلغ 175,000 بابت وام جعاله براي كاربر آزمايشي

3,175000,Jaaleh

دریافت نرخ روز طلا و ارز 4 4
دریافت ارزش دارایی شما در گروه طلا و ارز با نرخ روز مرجع 5 5